trung kiên

Địa chỉ: Đức Cơ - Gia Lai
 15/04/18  Hoạt động & Sự kiện  253
Công tác triển khai thực hiện cổng thông tin trường MN măng non sau khi tập huấn chung do Phòng GD DDT phối hợp với Sỏ GD Gia Lai tổ chức.
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  309
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất